AKTUALIZACE CENÍKŮ (2020/2021)

Věnujte prosím pozornost novým ceníkům pro novou sezónu 2020/2021.

Při zadávání platby zvolte správný variabilní symbol odpovídající vašemu cvičení.
Variabilní symboly: 0100 – AEROBIK, 0200 – BERUŠKY, 0300 – DNS – MŠ, 0400 – DNS – ZŠ, 0500 – STONOŽKY, 0600 – SEBEOBRANA

SPORTONÍ AEROBIK – CENÍK k. 1.9.2020 , VS: 0100 (AE), VS 0200 (Berušky)
         
Četnost trénování
Měsíční platba
Kvartální platba
Pololetní platba 
Pololetní platba 
1. pololetí (září – prosinec) 2. pololetí (leden – červen)
1x týdně 350,- 900,- 1050,- 1700,-
2x týdně 580,- 1650,- 1650,- 2800,-
3x a vícekrát 650,- 1800,- 1800,- 3500,-
         
DĚTI NA STARTU – CENÍK k. 1.9.2020, VS: 0300 (DNS-MŠ), VS: 0400 (DNS-ZŠ)
         
Četnost trénování
Měsíční platba
Kvartální platba
Pololetní platba 
Pololetní platba 
1. pololetí (září – prosinec) 2. pololetí (leden – červen)
1x týdně 350,- 900,- 1050,- 1700,-
2x týdně 580,- 1650,- 1650,- 2800,-
         
STONOŽKY- CENÍK k. 1.9.2020 (VS: 0500)
         
Četnost trénování
Měsíční platba
Kvartální platba
Pololetní platba 
Pololetní platba 
1. pololetí (září – prosinec) 2. pololetí (leden – červen)
1x týdně 350,- 900,- 1050,- 1700,-

Podrobnější informace naleznete v záložce „Ceník“ jednotlivých kroužků.