Ceník

Číslo účtu: 2601388433/2010
Pozn.: Na tento bankovní účet prosím zasílejte platby za: sportovní aerobik, aerobik hrou – Berušky, cvičení rodičů s dětmi – Stonožky
 
Variabilní symbol: Aerobic: 0100, Berušky: 0200, Stonožky: 0500
 
Četnost trénování Měsíční platba Kvartální platba Pololetní platba  

  1. pololetí
Pololetní platba  

2. pololetí

(září – prosinec) (leden – červen)
1x týdně 350,- 900,- 1050,- 1700,-
2x týdně 580,- 1650,- 1650,- 2800,-
3x a vícekrát 650,- 1800,- 1800,- 3500,-

Do poznámky k platbě, prosím, napište jméno dítěte. Měsíční platby prosím zasílejte do 20.dne v měsíci. Předem moc děkujeme.