Ceník

Číslo účtu: 2601388433/2010
Pozn.: Na tento bankovní účet prosím zasílejte platby za: sportovní aerobik, aerobik hrou – Berušky, cvičení rodičů s dětmi – Stonožky
Četnost trénování Měsíční platba Kvartální platba Pololetní platba  

  1. pololetí
Pololetní platba  

2. pololetí

(září – prosinec) (leden – červen)
1x týdně 230,- 600,- 600,- 1100,-
2x týdně 430,- 1200,- 1200,- 2300,-
3x a vícekrát 530,- 1500,- 1500,- 2900,-

Do poznámky k platbě, prosím, napište jméno dítěte. Měsíční platby prosím zasílejte do 20. dne v měsíci. Předem moc děkujeme.