Ceník – Gymnastiko AE přípravka

Číslo účtu: 2201388434/2010
Variabilní symbol: Gymnastiko AE přípravka: 0800
 
Četnost trénování Měsíční platba Kvartální platba 1. pololetí 2. pololetí
(září – prosinec) (leden – červen)
1x týdně 450,- 1250,- 1250,- 2300,-
2x týdně 650,- 1850,- 1850,- 3500,-
3x t. a častěji 750,- 2150,- 2150,- 4100,-
Do poznámky k platbě, prosím, napište jméno dítěte. Měsíční platby prosím zasílejte do 20. dne v měsíci. Předem moc děkujeme.