Ceník

Číslo účtu (pozor, jiné než u SPORTOVNÍHO AEROBIKU!): 2201388434/2010
Pozn.: Na tento účet prosím zasílejte platby za: Děti na startu, Dětská sebeobrana, Contemporary
 
Variabilní symbol: DNS-MŠ: 0300, DNS-ZŠ: 0400, Dětská sebeobrana: 0600, Contemporary: 0700
 
Četnost trénování Měsíční platba Kvartální platba 1. pololetí 2. pololetí
(září – prosinec) (leden – červen)
1x týdně 450,- 1250,- 1250,- 2300,-
2x týdně 650,- 1850,- 1850,- 3500,-
3x t. a častěji 750,- 2150,- 2150,- 4100,-
Do poznámky k platbě, prosím, napište jméno dítěte. Měsíční platby prosím zasílejte do 20. dne v měsíci. Předem moc děkujeme.