Ceník

Číslo účtu (pozor, jiné než u SPORTOVNÍHO AEROBIKU!): 2201388434/2010
Pozn.: Na tento účet prosím zasílejte platby za: Děti na startu, Dětská sebeobrana, příměstské tábory, FitBaby
 
Variabilní symbol: DNS-MŠ: 0300, DNS-ZŠ: 0400,
 
Četnost trénování Měsíční platba Kvartální platba 1. pololetí 2. pololetí
(září – prosinec) (leden – červen)
1x týdně 350,- 900,- 1050,- 1700,-
2x týdně 580,- 1650,- 1650,- 2800,-
Do poznámky k platbě, prosím, napište jméno dítěte. Měsíční platby prosím zasílejte do 20. dne v měsíci. Předem moc děkujeme.