Dětská sebeobrana

Kurzy dětské sebeobrany

Děti si budou zábavnou formou osvojovat základní prvky sebeobrany, učit se jak se zachovat v nebezpečných situacích a hlavně, jak jim pokud možno předcházet.

Dále budou tréninky zaměřeny hlavně na všestranný pohybový rozvoj dětí (koordinace pohybu, komplexní cvičení, cviky na stabilitu, hry s míči atd.)

Průběh tréninku:
  • úvodem společná hra
  • rozcvička + cvičení s vlastní vahou
  • všestranný pohybový rozvoj
  • výuka sebeobrany
  • protahování (strečink)

Lektorem kurzu je LUKÁŠ BIČIŠTĚ, kvalifikovaný trenér karate.

Kurz: pro děti 5-8 let
         

Platba:   

Četnost trénování Měsíční platba Kvartální platba 1. pololetí 2. pololetí
(září – prosinec) (leden – červen)
1x týdně 450,- 1250,- 1250,- 2300,-
2x týdně 650,- 1850,- 1850,- 3500,-
3x t. a častěji 750,- 2150,- 2150,- 4100,-

Číslo účtu: 2201388434/2010. Variabilní symbol: 0600

Do poznámky k platbě, prosím, napište jméno dítěte.

Cvičení bude probíhat každou čtvrtek od 17:15 do 18:15 hod v prostředí rodinného domu ve Vratislavicích.
Adresa: Kořenovská 1841, 463 11 Liberec-Vratislavice nad Nisou (mapa).

Pouze omezený počet míst na 10 dětí na kurz!

Registrace do kurzu ZDE.