Ježíškova vnoučata + vystoupení 20. 12. 2018

Milí rodiče, 

obracíme se na Vás ještě s jednou prosbou. Většina z vás si určitě pamatuje loňské vánoční vystoupení v domově pro seniory (Marta), kdy každá z holčiček přinesla nějaký dáreček a vystoupila se svojí sestavičkou a senioři DOSLOVA plakali dojetím. Jelikož tato akce sklidila obrovský úspěch, rády bychom jí letos zopakovali. Děti by vystoupily 20.12.2018 v 16 hod v domově Marta ve Vratislavicích. Opět prosíme děti, aby něco hezkého vytvořily, koupily, našly doma (maličkost), protože nejen vystoupení zahřeje u srdce, ale i každá maličkost, kterou holčinky donesou. A vzhledem k tomu, že se nám velmi líbí projekt „JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“, rozhodly jsme se ještě pomoci i v této věci, nejen tedy dětem (viz předchozí sdělení), ale rovněž seniorům. O projektu se můžete dozvědět více na webových stránkách. Tento projekt je krásný, ale dle slov koordinátorky akcí domova Marta velmi papírově náročný, proto jsme se rozhodly, že si uděláme svoje JEŽÍŠKOVA VNOUČATA S ASL. Tento rok si staříci moc přejí nástěnný kalendář a pokud byste měli zájem se na tomto daru podílet, prosím, zda byste mi poslali smskou na tel. 725 387 924 částku, kterou jste ochotni věnovat (i kdyby jen 10 Kč ). Pokud se vybere více finančních prostředků, koupíme dárečků více. 

Moc Vám děkujeme, že jste s námi a že nám pomáháte dělat Vánoce hezčí i jiným dětem a lidem, jelikož každá výpomoc je cenná. 

Za tým ASL Míša