ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Pro registraci do našich sportovních kroužků prosíme vyplňte přihlášku níže. Pro přihlášení do více kroužků je potřeba vyplnit registraci pro každý kroužek zvlášť.

Souhlasím s tím, aby Akademie Sportu Liberec zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím/členstvím mého dítěte a činností v TJ/SK. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.). Údaje je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ/SK. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informována o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000Sb.

SOUHLASÍM, ABY MOJE DÍTĚ NAVŠTĚVOVALO AKADEMII SPORTU LIBEREC.

(Po odeslání dotazníku Vám bude na uvedený email odesláno potvrzení o přijetí přihlášky. V případě že by Vám potvrzení nedorazilo, zkontrolujte si první nevyžádanou poštu a až poté nás kontaktujte.)