Pomozme prosím SPOLEČNĚ – Spolupráce s Dětským centrem Liberec

Moji milí,

blíží se nám předvánoční čas – kouzelné období v roce, kdy se všem dětem rozsvítí kukadla už jen při pomyšlení na Ježíška a my dospěláci se těšíme na kapra s bramborovým salátem a společné chvíle strávené s rodinou. 

Bohužel ne všechny děti mají to štěstí, že mají tak skvělou rodinu jako jste VY – a těm je třeba pomoci. 

Rozhodly jsme se proto navázat spolupráci s DĚTSKÝM CENTREM LIBEREC, který je jednak DĚTSKÝM DOMOVEM pro děti do 3 let, ale i současně KRIZOVÝM CENTREM pro děti do 18 let (více informací naleznete na zde

A jak můžeme SPOLEČNĚ pomoci? Po setkání s paní ředitelkou daného centra jsme pomoc rozdělily do čtyř možností. 

  • FINANČNÍ – dobrovolné „vstupné“ na Vánoční show
  • MATERIÁLNÍ – níže naleznete seznam věcí, které děti nezbytně potřebují
  • KOUPĚ NASLOUCHÁTKA – vánoční „jarmark“

A teď trochu detailněji ….

KOUPĚ NASLOUCHÁTKA: V současné době je v Dětském centru umístěn 12-letý chlapec, který akutně potřebuje speciální naslouchátko. Nejedná se o extrémně finančně náročnou záležitost (cca 6 tis. Kč), ale bohužel finanční prostředky na to momentálně nejsou. Věřím proto, že pokud uspořádáme VÁNOČNÍ JARMARK, dané finanční prostředky na koupi naslouchátka získáme.

Vánoční jarmark – proběhne v rámci naší Vánoční show (tj. 13. prosince). Každý malý/velký sportovec může doma něco vyrobit/upéct/darovat, co si poté budou moct ostatní kamarádi /rodiče a ostatní zakoupit. Výtěžek z tohoto prodeje bude použit na nákup daného naslouchátka. 

MATERIÁLNÍ POMOC pro DĚTI do 3 LET:  Dětský domov poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku, jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Zdravotní sestřičky / vychovatelky se často potýkají s tím, že jim chybí:

  • hygienické potřeby (tj. šampony, sprchové gely, olejíčky pro miminka, prací prostředky,…)
  • dudlíky, bryndáky
  • hračky – pro rozvoj motoriky, stavebnice, kostky,… (ne prosím plyšáky)

MATERIÁLNÍ POMOC pro DĚTI do 18 LET: Dětský domov poskytuje krizovou, převážně krátkodobou pomoc ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. Velmi často se však stává, že tato „krátkodobá pomoc“ trvá i rok. Z tohoto důvodu je zde nedostatek:

  • dětského oblečení (děti navštěvují standardní ZŠ/SŠ a chtějí rovněž vypadat „slušně“, pokud máte doma nějaké hezké oblečení, které je již malé nebo nepatří mezi oblíbené, může udělat radost někde jinde)
  • stolní/společenské/výukové hry
  • sportovní potřeby a náčiní

FINANČNÍ POMOC – velkou pomocí pro dané centrum jsou samozřejmě finance. Během Vánoční show bude sálem „probíhat“ kasička, kam budete moci dobrovolně přispět. 

Důvod, proč jsme se do toho rozhodly jít společně je prostý – jako PARTA toho zmůžeme více a podaří se nám tak třeba alespoň trochu „odlehčit“ nepříznivé životní osudy těchto dětí… 

Záleží na Vás, zda si vyberete jednu či více cest, jak pomoci daným dětem. My děkujeme za jakoukoliv.

A ještě jedno PSko: 

Všechny věci i finanční dar budou předány paní ředitelce Dětského centra během Vánoční show. Pokud máte doma něco z výše zmiňovaného, můžete nám to již přinést do tělocvičny (nechat na recepci na mé jméno – Nika) či je možné to donést až na místo (tj. 13. 12. do KC).

Předem moc děkujeme za jakoukoliv pomoc

V.