top of page

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKUPředseda klubu, Ing. Veronika Kolmann, zve své členy na Valnou hromadu, která se uskuteční dne 28.října 2023 od 17h na adrese Kořenovská 1841, Liberec 30.


Program:

1. Zahájení Valné hromady

2. Slovo předsedkyně Ing. Veroniky Kolmann

3. Volba orgánů spolku

4. Granty a dotace

5. Schválení usnesení

6. Závěr


Comments


bottom of page