Projekt Děti na startu

Kdo jsou DĚTI NA STARTU?
 • Všechny děti ve věku od 4 do 9 let.
 • Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.
 • Více jak 194 středisek 6 025 dětí, které se do projektu aktivně zapojilo.
Průběh tréninku:
 • Společné rozcvičení všech dětí
 • Rozdělení dětí na 4 skupiny (dle počtu dětí) – forma kruhového tréninku
 • Základy ATLETIKY, GYMNASTIKY, MÍČOVÉ DOVEDNOSTI, MOTORICKÁ CVIČENÍ
 • Společné ukončení hodiny
Proč všeobecná sportovní příprava?
 • Zdravotní stav populace – protože fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje
 • Chybí všeobecná příprava – protože chybí všeobecná příprava, zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti
 • Předčasná specializace – protože předčasná specializace způsobuje, že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky
 • Jednostranné zaměření – protože předčasná specializace = jednostranné zaměření, což omezuje možnost přechodu mezi sporty
 • Strach z neúspěchu – protože předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres
 • Vyloučení dětí z kolektivu –protože orientace na výkon rozděluje děti na “lepší a horší”, čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu
 Desatero kurzu Děti na startu
 • Nikoho neporovnáváme
 • Při cvičení a u her nikdo nevypadává – každý se vrací do hry
 • Určeno pro všechny děti – šikovné/nešikovné, hubené/silné, talentované/netalentované
 • Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu – normální je sportovat a hýbat se
 • Chceme zabránit předčasné specializaci dětí – rozvíjíme všestrannost
 • Správná životospráva – jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému stravování
 • Učíme správnému držení těla
 • Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí
 • Poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením ve sportovním oddílu